IS hEt JE Nich 0pG3vALL3N hO3 HEt syST3Em KO3N WIl wELOU NAM3n n03M3N m4Ar Ons tEGEN ONs zElf UiT SP33Lt. AlS JE WAhEd d0Nk3r3 P3uTER vR4AGT! WI3 MO0iEr iS w4h3d LICht3 bAMbINI OF W4H3D D0nK3r3 B4By? W3ET JE 4pp4 hIJ zAl Biss4 Mi-L0bi-j0E Di3 lIChT3 b4BY. ALs JE W4H3d p3UT3r VrAAGT w3LkE vAn DEz3 2 B4BY'S IS kUD Of StOuT? DE DONKERE 0f licHtE BAby?? HIJ gA4T BisSA dI3 d0NkErE bAbY.. H3t w0RD tIJd d4t Wij suMp4 WAH3D 1 H3Id B3GiNnEn t3 v0rm3n, EN ACHtER OnS z3Lf b3gINN3n t3 ST4AN 3n vAn 0Ns Z3lF B3ginnEN T3 h0ud3N. AL 0Nz3 dONKER3 ST3RR3n z04LS t4ngA J4cKs0N, nicKi MiN4J NOEM m44R OP KL4PP3N 44n Skin lIGHTiNG! sc4n T4nGA j4Cks0N kilL DIE M4NG wAS n40mI Bruin, DIE M4IN h4D W4HEd d0nkEr3 m4N'S n0S0 BrE3D gR0Ot. D0NNI J4rIY N4 D4TO nikK3R Is wItTEr d4Ng cASP3R En M0WFUCkEr h33FT W4H3D punt lOEd W4Ar BO3s0 pOtLOd3n ME3 k4N sLIjp3n. ZELfDE diN3R0 vO0R nIckI 3N MIlJO3nEn 4nD3r3 D0nKErE MENS3n. WE lObI t V4n ONS z3LF w3 wILLEN 4nDERE 0nBO3iENd3 ZIjN, wE AccEPt3r3n ONS z3lF niCh H0E WIllEN wE dANG G34CCEpt33RD dO0R AnD3R3 WOrD3n? ALs WAh3D Nikk3R OP d4ng bEEF KrIjGt 3n hIj wOrD in 3lKA4r GESl4g3n dOOR 4ndERE 3n 3r sTA4n 20 D0Nk3r3 skACKiEs 0m zE h3EN H3In gEB3uRd 3R? Z3 gEtTEN Hun P0C0 3n fIlmEn dI3 SpL0Kk0 3n G00iEn HET Op Y0uTubE nI3mAnD h3lPT. Als wAH3D t4TtA 0f WAHEd K4kKERL4k IN Elk44R GEsl4GEN WORd En ER sT4AN, ANdER3 MARROKAnEn 0f NEDErLAnD3RS 0M Hun HEEN Z3 jOIN3n 3lKA4R G4p nI3m4nd fIlmt ShiT! AlL3En wiJ bLACKA-MAnGS ZiJN Z3LFD3STrucTIEf. dIvAsU k4N t M0rR0 tEGEN dIE ATfOE m4In Z3G jE 33rlIjK ;\-)!