M4NNen okkOk n4AR miJ Aub IICK gA juLLie NOOIt bulSHiT VErtELlen, teNzIJ Loip heLE 4NDeRE PRInCIpes heBT. L4At je cHiMi LEGGur weErIE zin G4AN, L4At ze BOnG uit gA4n, LAAT Ze spAng boebOe N4ng4 VRIeNdINneN, fARA BIed WIRI nieTS. LA ME JE 1 diNG lErEN, wANNEEr jE W4heD cHImI All4S4NIe f4r4 bIeD d4nG g4At ZE hEt juIst DoeN, M44r DAnG op wAheD TorriE en schMeTTeL MAnieR.. eiNdje-GrAmmA : iick sL4Ap vAND4AG biJ j4leeS4 SE WE BLiJVEn GEwoOn DEZE HElE dOEdoe thUIs chALi NeRGens boO!! EINdST4Nd KwArT OVER 12 KoMt heel NiNdO lAnGS En ZE g4NgB4NgEN JE l4TInol4TIN4 eN jeleeSA DOOD!! bitCh g4AN v4ker SKeRr w4NNeeR W4HED mInoE Ze CR4P f4R4 BieD! Iek zEG MiJn ChimI : LOIP M4G ZELF RArE-PEeR G4An ZiJ DenkT BiJ zIChZELf O_O dezE kiLl HOuD NieHiET VAN Me oF HIj gEeFT suMPA WELOu Fuck! AnYw4y dIe hElE spANNinG en d4t stIeKUM sHIZzle v4lT gElIJK wEG, de ReDEN W4Arom HOPi BiTch r4rE-peEr G4AN Is omDAT hET zehM4 VeRBODeN Is, En S4nI DIe VerBodEn zijn zeTTeN sP4nnIng nANg4 ZiCH mEE IS sP4nNeND, SteL JE voor we worDEN gEN4CkT OOOOEeeE eK Doe K4lO KIko NiCH m4g!! KiL Bij mIj M4G PAolo ANYW4Y koEN h44L hET LEUKE ER 4L vANAF!! GeloOf MIJ Br4DDEr lAAT je lATINoL4tInA OVuh lEVeN, 4LS ZE R4rE-PEeR wilT gAAN dOeT ze het TOk LexXxUs ;$$